W każdej pracy obowiązują przepisy bezpieczeństwa. Zawsze przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku musimy zapoznać się z przepisami, a pracodawca musi nam zorganizować wstępne kursy bhp. Co to jest BHP? To raczej jasne, ale jeśli nie to już tłumaczę. Jest to skrót od bezpieczeństwo i higiena pracy, która jest zbiorem określonych zasad wykonywania pracy, a także osobną dziedziną wiedzy o danym kształtowaniu się warunków pracy.

Osoby przechodzące przez kursy bhp powinny wiedzieć na czym polega ergonomia pracy, medycyna pracy, ekonomika pracy, psychologia pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy i inne zagadnienia powiązane stricte z bezpieczeństwem podczas pracy. Co jakiś czas, na przykład co trzy lata, pracodawca musi nam ponowić kursy bhp – zobacz tutaj: http://este-secura.pl/. Będą to tak zwane okresowe szkolenia bhp.

Trzeba wiedzieć, że na straży przepisów i bezpieczeństwa w pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Z podstawowego prawa pracy i działu bezpieczeństwa i higieny pracy możemy także poczytać i się douczyć naszych praw i obowiązków w Kodeksie Pracy. W każdej chwili do pracy ma prawo przyjechać inspektor bhp, aby sprawdzić czy wszystkie jednostki pracują zgodnie z prawem i czy żadna dziedzina nie ma uchybień i jest przestrzegana przez pracodawcę.

Co w przypadku jeśli inspektor dojrzy nieprawidłowości w zakładzie pracy? Otóż ma on prawo zatrzymać pracę do momentu zlikwidowania występujących nieprawidłowości. Dokonanie naprawienia leży po stronie pracodawcy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia pracownikom i nie zmuszania ich do przymusowego urlopu w trakcie naprawy, bo nieprawidłowość wynikła od strony pracodawcy, a nie pracownika.