W większości przypadków stary, opuszczony budynek, który grozi zawaleniem nie może zostać wyburzony bez uzyskania odpowiedniej zgody. Dlatego, aby przystąpić do rozbiórki musimy koniecznie wcześniej, w zależności od przypadku, wystąpić do urzędu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku lub zgłosić w urzędzie planowane wyburzanie.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – kiedy się o nie starać?

Pozwolenia na rozbiórkę obiektu potrzebujemy w następujących sytuacjach gdy:

a) budynek posiada 8 metrów wysokości lub więcej,
b) jest zlokalizowany zbyt blisko granicy działki – jego odległość od granicy wynosi mniej niż połowa jego wysokości,
c) jest objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do rejestru zabytków,
d) jego wyburzanie mogłoby wpłynąć negatywnie na pogorszenie stosunków wodnych oraz ogólnego stanu środowiska.

POLECAMY: rozbiórka budynków, roboty ziemne Kraków – Wykopy.Litbud.pl

W pozostałych przypadkach pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, a prace i roboty ziemne można przeprowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu rozbiórki. Przykładowo na podstawie zgłoszenia możemy zburzyć budynek, który jednocześnie posiada mniej niż 8 metrów wysokości, jest usytuowany w odpowiedniej odległości od granicy działki, nie jest zabytkiem ani nie podlega ochronie konserwatora, a także jego rozbiórka nie wpływa negatywnie na ogólny stan środowiska i stosunki wodne.

O pozwolenie na rozbiórkę należy starać się odpowiednio wcześniej i można przystąpić do czynności wyburzeniowych dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji właściwego urzędu. Formalności sprawiają, że często od momentu zaplanowania rozbiórki do jej faktycznego przeprowadzenia upływa sporo czasu, nawet kilka miesięcy.

Projekt rozbiórki obiektu

Projekt rozbiórki obiektu nie jest wymagany przez urząd w każdym przypadku. Najczęściej urząd prosi o taki dokument w sytuacjach, gdy znaczenie ma lokalizacja, wielkość i konstrukcja budynku, a także bezpieczeństwo osób i mienia podczas przeprowadzania procesu wyburzania. Projekt ten ma za zadanie ułatwienie i usprawnienie rozbiórki, a także zadbanie o bezpieczeństwo w trakcie jej trwania.

Samowola budowlana – kary

Jeśli rozpoczniemy rozbiórkę domu lub innego budynku bez odpowiedniej zgody dopuścimy się tzw. samowoli budowlanej. Sankcje za taką czynność mogą być naprawdę dotkliwe, poczynając od pouczenia i kar pieniężnych, a kończąc nawet na karze pozbawienia wolności. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i przed rozpoczęciem rozbiórki dopełnić wszystkich wymaganych formalności i poczekać na decyzję urzędu.