Produkty naftowe spowodowały ogromny rozwój techniki. Bez nich świat nie znajdowałby się w tym miejscu co dziś. Ze względu na ogromną rolę paliw konieczne jest ich nieustanne rozwijanie i kontrola jakości produktów dostarczanych konsumentom.

Tego rodzaju badaniami zajmują się laboratoria petrochemiczne, instytuty badawcze, jednostki uczelniane oraz oczywiście rafinerie. Aby możliwe były obiektywne przeprowadzanie ich analiz, niezbędne jest stosowanie restrykcyjnych norm opisujących metodykę badań. Oczywiście większość procedur badawczych, jak na przykład destylacja ropy naftowej, przeprowadzana jest przy pomocy analizatorów automatycznych, spełniających wcześniej wspomniane normy.

Urządzenie do automatycznej destylacji

Destylacja atmosferyczna jest to proces polegający na różnicowaniu składników próbki na podstawie jej charakterystyki temperaturowej. Aparaty tego typu przeznaczone są do destylacji paliw samochodowych, lotniczych, ciężkich benzyn, olejów napędowych i rozpuszczalników. Rola użytkownika ogranicza się do wyboru parametrów badania i wciśnięcia przycisku rozpoczynającego analizę. Po zakończeniu badania urządzenie przedstawia nam wynik w formie wydruku.

Analizator biogazu

Jest to bardzo przydatne urządzenie służące do określania zawartości poszczególnych gazów w biogazie. Wykorzystywany jest nie tylko w badaniach petrochemicznych, ale również w miejscach gdzie występuje materia organiczna zdolna do wytwarzania biogazu, jak na przykład oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów itd. W podstawowej konfiguracji możliwe jest oznaczanie trzech gazów; tlenu, dwutlenku węgla i metanu. W zależności od potrzeb możliwe jest rozszerzenie działania o kolejne trzy gazy. Urządzenie dokonuje natychmiastowego składu procentowego biogazu, a wynik otrzymujemy na kolorowym wyświetlaczu

Analizator wielkości cząstek

Urządzenie to służy do pomiaru wielkości cząstek. Zaawansowana technologia umożliwia wykrycie już bardzo subtelnych zmian w badanej próbce. Licznik cząstek służy do badania emulsji tłuszczowych, zawiesin polimerów i włókien oraz hydrożeli.